Make your own free website on Tripod.com

A kártyalapok

Az illusztrált és huszashívásos tarokkhoz használt tarokk-kártya csomag 42 lapos, ebbõl 22 darab a tarokklap és 20 darab a színes lap. A tarokkban minden lapnak kétféle értéke van: egy ütõértéke és egy pontértéke. A színes lapoknak a pontértéke nagyobb, a tarokkoknak pedig az ütõértéke.

 A színes lapok

A színes lapok a következõk:
 
Lap Pontérték
Király
5 pont
Dáma
4 pont
Lovas
3 pont
Gyalogos
2 pont
Ász ill. tizes
1 pont

Amint a táblázatból látszik a négy szín pontértéke összesen 4x15, azaz 60 pont. Az ütõértékük egy színen belül megegyezik pontértékükkel, másik színt, vagy tarokkot nem lehet velük ütni.

Például ha egy ütésben kihívjuk a Kõr Gyalogost, akkor a Pikk Király nem üti meg, hiába tesszük rá, ám bármelyik tarokk üti.

A tarokkok

A tarokklapokat többféleképpen csoportosíthatjuk.

 Fontosságuk szerint vannak a kiemelt lapok, a honõrök: a Skíz, XXI-es, I-es. Az I-es beceneve Pagát. A honõröket tovább oszthatjuk a kis honõrre, vagyis a Pagátra, és a nagy honõrökre: Skíz, XXI.

 A tarokkok pontértéke: a honõrök, vagyis az I-es, XXI-es, Skíz : 5 pont; a többi 1 pontot ér. Ez összesen 3x5+19 = 34 pont.
 Az ütõértékük a rájuk írt szám szerint növekszik, a Skíz mindent visz. És mint a színes lapoknál is említettük, még az I-es tarokk is viszi bármelyik színes lapot. Ütõerejük szerint is csoportokba sorolhatjuk õket, kis, közepes és nagy tarokkokra, mint azt a lenti tábla mutatja.

A teljes csomag pontértéke tehát 94 pont. Ennek majd az elszámolásnál lesz nagy jelentõsége.

A bécsi tarokk lapjai

Most bemutatunk egy manapság tipikus tarokk csomagot, az úgynevezett bécsi tarokkot. Ebben a pakliban a színes lapok sematikus figurákat ábrázolnak, a tarokkok pedig változatos életképeket a polgárok és parasztok világából. A tarokkok érdekessége, hogy az alsó és felsõ felükön eltérõ képek találhatók. A II-es tarokkon egy sas látható, egy felirattal, ami az eredeti bécsi tarokkon az "Industrie und Glück" ("Ipar és boldogulás"), a magyar változaton pedig a "Szerencse fel". Errõl kapta a bécsi tarokk az Industrie und Glück-tarokk elnevezést.
 
Elnevezés 
Piros
Fekete
 Káró
Kõr
Treff
Pikk
Ász/Tizes
Káró ász
Kőr ász
Treff tizes
Pikk tizes
 Gyalogos
Káró Gyalogos
Kőr Gyalogos
Treff Gyalogos
Pikk Gyalogos
 Lovas
Káró lovas
Kőr lovas
Treff lovas
Pikk lovas
 Dáma
Káró dáma
Kőr dáma
Treff dáma
Pikk dáma
 Király
Káró király
Kőr király
Treff király
Pikk király

 
Kis tarokk Pagát II III IIII V VI VII VIII IX X
Közepes tarokk
XI
XII XIII XIV XV
Nagy tarokk XVI XVII XVIII XIX
XX
XXI
Skíz

[Elõzõ] [Tartalom] [Következõ]