Make your own free website on Tripod.com

Lapcsere (skartolás)

Miután eldõlt a játék egysége, következik a lapcsere, amikor a talonba tett lapokat a következõ módon osztjuk szét, a játék licit részében meghatározott értéke szerint: 
 
 
  Felvevõ  2. játékos  3. játékos  4. játékos 
3-as játék
2-es játék
1-es játék
0-ás játék (szóló)

    Ezek után mindenki annyi lapot tesz le, ahányat felvett. Ezeket a letett lapokat hívjuk skartnak, ellentétben a még fel nem vett lapokkal, amik a talont alkotják. A lapcserét skartolásnak nevezzük. A felvevõ maga elé helyezi az általa felvett lapokat, ez a felvevõ pár skartja. A többiek pedig az osztó és az induló közé teszik a lapjaikat, ez az ellenfél skartja. 
    Skartoláskor bármilyen lapot letehetünk, kivéve az öt pontot érõket (királyok és honõrök), és a XX-ast. 
    Ha a felvevõ tarokkot tesz le, akkor azt lapjával felfelé kell letennie, úgy, hogy mindenki lássa, és "Tarokk fekszik" bemondással kell erre felhívnia a többiek figyelmét. Ezt a tarokkot a második hívás elõtt kell lefordítani. 
    Ha nem a felvevõ tesz le tarokkot, akkor azt lapjával lefelé kell letennie és jeleznie kell a tarokk-fektetést "Egy, (kettõ) tarokk fekszik" bemondással. 
    Azt, hogy a nem-felvevõ játékosok megfelelõ számú lapot skartoltak-e, az osztó feladata ellenõrizni. Ha esetleg ötösben játszunk és így külön osztó van, akkor az õ tiszte azt is ellenõrizni - a lapok megnézésével, hogy nincs-e a skartban tiltott lap, és ilyenkor az õ dolga azt is bemondani, van-e és ha van, hány darab tarokk van a skartban.
 

Bedobás

    Elképzelhetõ az is, hogy nagyon rossz lapjaink vannak. Persze nem lehet mindenkinek folyton jó lapja, de a legszélsõségesebb esetek kiküszöbölése lehetséges. Ez pedig a bedobás: ha teljesül valamelyik az alábbi jól meghatározott esetek közül, akkor bedobhatjuk lapjainkat (az asztal közepére). Ilyenkor nincs játék, és újra oszt a mostani osztó.
    Bedobhatjuk lapjainkat az alábbi esetekben:
  • Ha egyetlen tarokkunk a XXI-es (szóló XXI-es).
  • Ha egyetlen tarokkunk az I-es (szóló Pagát).
  • Ha csak két tarokkunk van, és az a XXI-es és az I-es.
  • Ha egy színből nálunk van mind az öt.
  • Ha nálunk van mind a négy király.
    Még egy fontos dolog: a fenti esetekben nem lehet a skartunkban tarokk. Vagyis nem skartolhatunk azért tarokkot, hogy bedobhassuk a lapjainkat.

    Skartolásnál két alapvetõ stratégia létezik:

    Van néhány általános jótanács is: [Elõzõ] [Tartalom] [Következõ]