Make your own free website on Tripod.com

Díjazás kiszámolása (elszámolás)

    A tarokkot szinte mindig pénzben játsszák, így minden lejátszás egy külön egység, nincs több lejátszásból elérendõ pontszám vagy hasonló dolog. Ehhez már a játék legelején meg kell állapodniuk a játékosoknak a fizetés alapegységében, vagyis hogy mennyit fog érni egy pont. Ennek ismeretében lehet az elszámolást elvégezni. Javasolt alapegység: 1 forint (1999-ben).
    A lejátszás után a párok számba veszik, hogy milyen bemondott és csendes figurákat teljesítettek, illetve buktak el. Az elõbbieket pozitív, utóbbiakat negetív elõjellel, így megkapják az adott leosztásban teljesített pontjaikat, ebbõl kivonják az ellenpáros teljesítette pontokat, ezt megszorozva a pénzalappal kapják a  nyereségük az adott lejátszásban, vagy ha ez a szám negatív, akkor ennyit kell fizetniük a másik párosnak.
Az egyszerûség kedvéért mindenki a jobboldali ellenjátékosnak fizet, vagy ha a jobbján a társa ül, akkor balra. Ha a ritka, egy a három ellen játszma volt, akkor az az egy mindháromnak kifizeti az összeget, vagy neki fizet mindhárom.

A díjtáblázat:

 Jelmagyarázat:
zárójelben - csendesen
! - csendesen bukva mínusz ennyi
 

Figura neve 3-as játék 2-es játék 1-es játék 0-s játék
Parti megnyerése
1
2
3
4
Duplajáték
4 (2)
8 (4)
12 (6)
16 (8)
Volát
6 (3)
12 (6)
18 (9)
24 (12)
Négykirály
2 (1)
Tulétroá
2 (1)
XXI-es fogás
42 (21)
Pagátulti
10 (5!)
Sasulti
10 (5!)
Királyulti
10
Pagátuhu
20
Sasuhu
20
Királyuhu
20
Centrum
5
Kismadár
10
Nagymadár
10

 Kiegészítések a táblázathoz: A parti-dupla-volát sorozat pontozása körül hatalmas, rendkívül bonyolult szabályfelhõ gomolyog. Mert egyrészt ezt a három bemondást tekinthetjük egymás erõsebb változatának, és akkor mindig csak a legerõsebb bemondott számít, (de akkor mi van a gyengébb, de éppen megkontrázva több pontot érõ bemondással?), vagy tekinthetjük õket különálló bemondásoknak. A régebbi szabályok ennek a két lehetõségnek a bonyolult keveredésébõl állnak. Ezért a játékostársaságunk úgy döntött, hogy ezeket a bemondásokat teljesen különállónak tekintjük, és eszerint is pontozzuk. Így a játék élvezhetõsége nem változik, ám a nyereséget is könnyedén ki tudjuk számolni.

A táblázatot szemlélve rögtön feltûnik, hogy messze a legtöbb pontot a XXI-es fogás éri, még csendesen is rengeteg pont. Ez is jelzi, hogy a játékosok fõ célja a XXI-es fogás kell, hogy legyen.

A második legértékesebb bemondás-sorozat a centrum-kismadár-nagymadár. Ha egy pár kezében van a Skíz és a XXI-es, és a megfelelõ lapok, akkor ez lehet az egyik cél.

Az elõzõ bemondás-sorozat jól kiegészíti a magában is értékes ulti-uhu lehetõségeket.

Ezekkel egy pontértékbe kerülhet a parti-dupla-volát sorozat, de csak akkor, ha a játék alapegysége elég értékes (egyes vagy nullás játék).

Végül játékbeli szerepüket is jelezve, a Tuli és a négykirály alig ér pontot (a négykirály nehézségéhez képest pedig végképp keveset ér), tehát teljesítésük nem igazán vonzó cél. E bemondások ugyanis inkább nagy lapok meglétének és a nagy laperõnek a jelzésére szolgálnak, általában.

A bemondott Pagát ultinál, ha teljesítették, akkor a teljesítők "elviszik" a Pagátkasszát = fele-fele osztoznak rajta. Utána viszont mindenki újra tesz bele, mint a játék kezdetén. Ám ha elbukják, akkor ketten megduplázzák a kasszát. Mindez nem érvényes a csendes Pagát ultira!

[Elõzõ] [Tartalom] [Következõ]